7 ฐานกิจกรรมเรื่องเพศและการสนทนากลุ่มย่อย เพื่อรองรับพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวน 900 คน