ภาคีเครือข่ายจังหวัดนครพนม ร่วมจัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ออกบูธโชว์ผลงาน เดินรณรงค์ และเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ณ ลานจักรยาน ถนนคนเดิน จังหวัดนครพนม เมื่อ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา