ท่านรองธนูศักดิ์  วรรณคำผุย ผู้จัดการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดนครพนม เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยกระบวนการครู ก ใจดี รุ่นที่ ๒ ให้กับครู ๔๐ คน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑