ตาก จัดประชุมคณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นระดับอำเภอ

0
579 views

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จัดประชุมคณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561 เพื่อติดตามการดำเนินงานและร่วมวางแผนงานของแต่ละพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด