๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  แกนนำนักเรียนโรงเรียนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย จัดบูธมุมเพื่อนใจวัยรุ่นในโรงเรียนโดยใช้ชื่องาน Open House’ โดยมีโรงเรียนอื่นๆ เข้าร่วมด้วยได้แก่ รร.อนุบาลนางแลบ้านทุ่ง รร.บ้านแม่ข้าวต้ม  รร.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ด้วยการสนับสนุนของทีมผู้ใหญ่ใจดีจากเทศบาลตำบลนางแล ภายใต้การสนับสนุนของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเชียงราย
 
การจัดบูธครั้งนี้ น้องๆแกนนำ มีการเตรียมตัวกันเป็นอย่างดี ทั้งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ปรึกษาพี่ๆ ที่ทำงานด้านสุขภาพ เพราะเห็นว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องใกล้ตัววัยรุ่นและน้องๆที่กำลังย่างสู่วัยรุ่นอย่างมาก  ถ้าวัยรุ่นมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องนี้จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสั มพันธ์ได้  อีกทั้งการสื่อสารระหว่างวัยรุ่นด้วยกันเองเป็นช่องทางที่มีความน่าสนใจมากกว่าเพราะสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจกันง่าย มากกว่าการคุยกับผู้ใหญ่ 
 
งานนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการคิด ออกแบบ และเป็นเจ้าของงานเต็มที่ น้องๆ ได้ใช้พลังสร้างสรรค์ แสดงศักยภาพ และมีแรงดึงดูดวัยรุ่นด้วยกันเอง ดูได้จากบูธของทีมแกนนำที่ได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียนที่มาในงานเป็นอย่างมาก …. งานดีๆ แบบนี้เป็นตัวอย่างการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือเพื่อนๆกันเองได้เลย ขอเพียงผู้ใหญ่เข้าใจและคอยสนับสนุนเน้อ