วันที่ กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัด “โครงการอบรมเพศศึกษา และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเยาวชน” ทีมวิทยากร จาก พมจ.ลำปาง บรรยายสถานการณ์วัยรุ่น จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศ ทักษะชีวิต การป้องกันการตั้งครรภ์ฯ เอชไอวีเอดส์ ให้กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนจำนวน 200 คน จาก สถานศึกษา (วอแก้ววิทยา / วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา / ลำปางกัลยาณี / วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ) ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง