เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดโครงการ รวมพลังคนรุ่นใหม่วัย GEN- Z

ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีกิจกรรมการอบรม ถามตอบปัญหาที่วัย GEN- Z อยากรู้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากร

รวมไปถึงถุงยางอนามัย จากคลินิกอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด มีการนำเสนอโครงการบูรณาการเรื่องเพศศึกษา

และมีการแข่งขันประกวดต่างๆ ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังคนรุ่นใหม่วัย GEN-Z” ได้แก่ การประกวดคำขวัญ การประกวดวาดภาพ

การประกวดการแสดงเต้นประกอบเพลง จำนวน 14 ห้อง รวมไปถึงการแสดงละครจากกลุ่มแกนนำนักเรียน YC (youth counselor)

ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดยังถือเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กคิด เด็กทำ อีกด้วย