สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง แกนนำเยาวชนอาชีวศึกษาลำปาง  ร่วมกันจัดกิจกรรม รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง สุขภาวะทางเพศ แนะนำบริการที่เป็นมิตร และ สายด่วน 1663 เนื่องในวันวาเลนไทน์ ภายในงานถนนเด็กเดินเทศบาลนครลำปาง ณ ข่วงนคร อ.เมือง ลำปาง

กิจกรรมประกอบด้วย 4 ฐาน ได้แก่ 1) เกมเศรษฐี Lovecare  2) ล้วงไข่ตอบคำถามเรื่องเพศ  3) การสื่อสารเชิงบวก  4) ถุงยางอนามัย

ในงานนี้มีเด็กๆ เยาวชน และผู้ใหญ่ ร่วมกิจกรรม กว่า 500 คน

ส่วนบนเวทีกลาง มีการแสดงของน้องๆ ละครหุ่นมือ ร.ร. เสริมงามวิทยาคม

ขอขอบคุณ….เทศบาลเสริมงาม…ที่สนับสนุน พาน้องๆ มาร่วมกิจกรรม

ขอขอบคุณ…..รพ.แม่เมาะ……..ที่สนับสนุนสื่อ ป้ายโลหะ ตกแต่งบูธให้สวยงาม

ขอขอบคุณ…….น้องนัท และทีม P2H……….ที่สนับสนุนสื่อและของรางวัล สำหรับกิจกรรมการสื่อสารกับพ่อแม่