นครพนม “ลุยพื้นที่สร้างสรรค์เยาวชนร้องนำ ผู้ใหญ่ตาม”แจกถุงยางอนามัย รักอย่างปลอดภัย ใน Valentine’s Day เมื่อวันที่ 13 ก.พ.  ณ ถนนคนเดิน ตลาดโต้รุ่งเขตเทศบาลเมืองนครพนม

มีผู้สนใจและเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยทั้งห้างร้านและสถานศึกษา