Valentine’s Day 14 กุมภาพันธ์ ร่วมจัดบูธ วันแห่งความรัก กับภาคีเครือข่าย YFHS ณ โรงพยาบาลขอนแก่น

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแรง….แข็งขัน…กันมากว่า 10 ปี
ขอชื่นชม….งานเยาวชนของจังหวัดแข็งแกร่งมาก
ขอชื่นชม….คลินิกเป็นมิตรกับวัยรุ่น ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ประสานการดำเนินงานร่วมกันเป็นอย่างดีงานนี้ทุกคนมาด้วยใจล้วนๆ…ขอให้เครือข่ายYFHS จังหวัดขอนแก่นมีความเข้มแข็งยิ่งๆขึ้นไป..เย้ๆๆ