เช้าวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 อินเดียแดงลำปางหลวง เกาะคา ลำปาง   ออกเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันเอชไอวีเอดส์ ท้องวัยรุ่น ถุงยางอนามัย ตามเส้นทางโรงเรียนอ้อมอารีย์วิทยา – วัดพระธาตุลำปางหลวง   ทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วม ของเยาวชน  เทศบาล โรงเรียน ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการคุ้มครองเด็กตำบล

และในโครงการเดียวกันนี้ทางทีมงานได้จัดการอบรมให้ความรู้ แนะนำบริการ ให้กับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา 200 คน ที่ หอประชุมโรงเรียนอ้อมอารีย์วิทยา ขอขอบคุณทางเทศบาลที่ได้สนับสนุนถุงยางอนามัยและสื่อให้กับทีมคุณครู