ขอขอบคุณ….ผู้ใหญ่ใจดี บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด สนับสนุนถุงยางอนามัย เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์ ของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดลำปาง จำนวน 6,000 ชิ้น