เลิฟแคร์สเตชั่นจัดกิจกรรมรณรงค์การแสดงความรักและดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

วาเลนไทน์ 2018 เลิฟแคร์สเตชั่น (lovecarestation.com) จัดกิจกรรมรณรงค์การแสดงความรักและดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ภายใต้โครงการเลิฟแคร์ ร่วมกับโครงการ Bangkok for Teen ผ่านการสัมผัสด้วยการ “กอด” หลากหลายรูปแบบ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาในงานนี้ได้เห็นถึงพลังแกนนำเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนเขตและกรุงเทพมหานคร แกนนำเยาวชนเลิฟแคร์ระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย โดยแบ่งแกนนำออกเป็น 4 สายร่วมใจเดินรณรงค์ทั่วตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์ ชวนพูดคุยถึงรักที่ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่น การแสดsงความรักผ่านการกอดที่เป็นการสัมผัสที่อบอุ่น วิธีการป้องกัน และการคุมกำเนิดที่หลากหลายอ่านเพิ่มเติม thaiteenpreg.com/?p=8352

โพสต์โดย Thaiteenpreg บน 7 มีนาคม 2018

“กอด” แสดงถึง ความรัก ความห่วงใย ให้กำลังใจ ความปลอดภัย อบอุ่น และความสุข
น้องๆ เยาวชนคึกคัก เที่ยวตลาดนัด JJ Green กรุงเทพฯ ตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงสามทุ่ม

เนื่องในเทศกาลวาเลนไทน์ 2018 มูลนิธิแพธทูเฮลท์ จัดกิจกรรมรณรงค์การแสดงความรักและดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ภายใต้โครงการเลิฟแคร์ ร่วมกับโครงการ Bangkok for Teen ผ่านการสัมผัสด้วยการ “กอด” หลากหลายรูปแบบ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

ในงานนี้ได้เห็นถึงพลังแกนนำเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนเขตและกรุงเทพมหานคร แกนนำเยาวชนเลิฟแคร์ระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย โดยแบ่งแกนนำออกเป็น 4 สายร่วมใจเดินรณรงค์ทั่วตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์ ชวนพูดคุยถึงรักที่ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่น การแสดงความรักผ่านการกอดที่เป็นการสัมผัสที่อบอุ่น วิธีการป้องกัน และการคุมกำเนิดที่หลากหลาย

ตลอดการจัดกิจกรรมสี่ชั่วโมงพบว่า ได้รับความสนใจจากวัยรุ่นด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมในบูธทั้งสองจุด ด้วยการถ่ายรูปในมุมสูง “Lovecare Tower” (รอรับภาพได้เลย) และติด# : #lovecarestation #Hugscareดูแลกัน โพสต์บน facebook , กิจกรรม “วงล้อ – กอดกัน” ,กิจกรรม พบหมอหล่อ “ถ่ายรูปกับหมอหล่อ”, “ประใครจอง ประคองใจ” และ“สแกนบาร์โค๊ต”

 

ขอขอบคุณ

องค์การยูนิเซฟ (ประเทศไทย) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ

UNITED STATAS PRESIDENT’S EMERGENCY PLAN FOR AIDS RELIFE