“หลักสูตรพ่อแม่ลูก-เปิดใจ”

เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2561 โครงการอบรมทักษะการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวให้พ่อแม่ผู้ปกครองของวัยรุ่น ในรร.พื้นที่เป้าหมายจัดอบรมทักษะการสื่อสารเรื่องเพศให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และลูก รวม 62 คน ณ รร.บ้านแพงพิทยาคม อ.บ้านแพง จ.นครพนม โดยมีแกนนำเยาวชนในพื้นที่ 2 ตำบล (ต.บ้านแพง และ ตำบลหนองแวง) ร่วมจัดกิจกรรม วางแผนดำเนินการจัดฐานความรู้ และครูในพื้นที่พัฒนาตนเป็นวิทยากรของพื้นที่ เพื่อเปิดใจพ่อแม่ ผู้ปกครอง ปรับวิสัยทัศน์มุมมอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในพื้นที่ …ท่านผอ.ทิพวรรณ ชื่นชมและขอขอบพระคุณทางสสส.ที่ให้ความสำคัญและช่วยให้พ่อแม่มีส่วนร่วมในการดูแลลูกหลาน