เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ บริเวณงานเจ้าพ่อพญาแล และงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ แกนนำเยาวชนลูกพ่อแล ไม่แพ้ใจตนเอง จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และโรงพยาบาลชัยภูมิ ร่วมกันจัดการแข่งขันเต้นเพื่อสุขภาพ (COVE DANCE) ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้ความสำคัญของการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชน โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และนายภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติร่วมชมและมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะ พร้อมให้กำลังใจเยาวชนผู้เข้าประกวดทุกคนได้แสดงความสามารถ รวมพลังกันทำสิ่งที่ดีๆ เกิดประโยชน์และเสริมสร้างสุขภาพของตนเอง และปลูกจิตสำนึกให้กับน้องๆ เยาวชน ได้รู้จักคุณค่าของตัวเอง รู้เท่าทันสถานการณ์และโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จัด โดยมีสโลแกนจัดงานว่า “ Don’t 4” (ส่อ – เสี่ยง – สุ่ม sex)

ส่อ-ไม่ส่อไปในทางที่ไม่ดี

เสี่ยง-ไม่เสี่ยงไปในทางที่ไม่ถูกต้อง

สุ่ม-ไม่สุ่มทดลองในสิ่งที่ไม่สมควร

เซ็กส์-ไม่มีเซ็กส์เมื่อไม่พร้อม

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ในจังหวัด ส่งทีมเข้าร่วมประกวดถึง ๒๖ ทีม ซึ่งมีวัยรุ่น เยาวชน ผู้ปกครองได้เดินทางมากร่วมเชียร์ให้กำลังผู้เข้าประกวด ตลอดจนผู้ที่มาร่วมงานให้ความสนใจชมการประกวดครั้งนี้เป็นอย่างมาก