บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด ฝ่ายกิจการ จัดอบรมเรื่อง เอชไอวี/เอดส์ ให้พนักงานใหม่ (ลำปาง, ลำพูน, ตาก) จำนวน 20 คน ให้เข้าใจถึงสถานการณ์ และมีความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เอชไอวี/เอดส์ และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงการไม่ตีตรา ด้วยกิจกรรมน่าสนใจ เช่น ตุ๊กตาล้มลุกแลกน้ำ, QQR, รู้ว่าเสี่ยงแต่…โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  และการคุมกำเนิด ในวันที่ มกราคม 2561เวลา 9.00 – 15.30 น.  ณ บริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่งจำกัด สาขาปง จังหวัดลำปาง
 
บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด มีนโยบายในการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ รณรงค์ถุงยาง สนับสนุนส่งเสริมอาชีพผู้ติดเชื้อ โดยในครั้งนี้ได้สนับสนุนถุงยางอนามัยให้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดลำปาง จำนวน 3,000 ชิ้น