อังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 โครงการละครสอนใจวัยมันส์ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้น้องๆ ปวช.ปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  จำนวน 100 คน ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง