คณะทำงานและหน่วยงานภาคีในพื้นที่ รวม 20 ท่าน ได้ร่วมกันเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษาโดยมีแกนนำโครงการเป็นวิทยากร ให้ความรู้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย