18 ธันวาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา ร่วมกับโรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จัดอบรมป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพสัมพันธ์ ให้กับน้องๆ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา โดยแบ่งฐานความรู้  พร้อมโคช(แกนนำ)ที่ผ่านการอบรมทักษะการสื่อสารเรื่องเพศและบูรณาการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา