18 ธันวาคม 2560 โครงการละครสอนใจวัยมันส์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้กับน้องๆ ม.1-3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา จำนวน 160คน ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง