คณะทำงาน และหน่วยงานภาคีในพื้นที่ :สาธารณสุขอำเภอธาตุพนม งานวัยรุ่นวัยเรียน โรงพยาบาลธาตุพนม คลินิกวัยรุ่น ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองธาตุพนมอสม. โรงเรียนธาตุพนมครูนักเรียน เยาวชนนอกระบบ เทศบาลตำบลธาตุพนม (อปท.)กองสาธารณสุข ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน  รวม 25 ท่าน ให้ความสำคัญกับ การส่งต่อ” ระหว่างโรงพยาบาลโรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยร่วมกันทบทวนแผนปฏิบัติการ “การส่งต่อ” ระหว่างโรงพยาบาลโรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอธาตุพนม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธาตุพนม