วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดสัมมนาในหัวข้อ “การดูแลลูกดิจิทัล เสริมความรู้ในการปกป้องการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสร้างเครือข่ายเฝ้าวะวังสื่อร้าย ขยายสื่อดี ฉลาดใช้สื่อดิจิทัล” ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนลำปางกัลยาณี อ.เมือง จ.ลำปาง และในกิจกรรมครั้งนี้มีเครือข่ายผู้ปกครอง แกนนำนักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเด็กและเยาวชน ร่วมสัมมนามากถึง 200 คน