เทศบาลนครลำปาง สนับสนุนชมรมทูบีนัมเบอร์วันเทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน “ถนนเด็กเดิน” ครั้งที่ 4  ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร ห้าแยกหอนาฬิกา อ.เมือง ลำปาง