13 ธันวาคม 2560 โครงการละครสอนใจวัยมันส์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้กับน้องๆ ม.1-3โรงเรียนแม่สันวิทยา จำนวน 120 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่สันวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง