วันที่ ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา โรงเรียนลำปางกัลยาณี นำโดยหัวหน้ากลุ่มสาระ ครูสุภาณี ธิสาระ (ครูหรั่ง และ ทีมงาน) จัดอบรมแกนนำเพศวิถีศึกษาระดับชั้น ม.3 – ม.จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุม 100 ปี  และในช่วงท้ายของวันนั้น เยาวชนได้วางแผนกิจกรรม เพื่อใช้รณรงค์ในสถานศึกษาช่วงมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมกัน