กิจกรรมวันเอดส์โลก….ที่เกาะคา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลเกาะคา  ร่วมกับ โรงพยาบาลเกาะคา จัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน ด้วยหลากหลายกิจกรรม อาทิ เข้าใจวัยรุ่น ให้ความรู้พร้อมไขข้อสงสัยเรื่องเอดส์และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในวัยรุ่น การเข้าถึงบริการ การให้คำปรึกษาเพื่อตรวจเลือดโดยสมัครใจ โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีน้องๆ เยาวชนโรงเรียนอนุบาลเกาะคาเข้าร่วมรวม 105 คน