สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ บริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่งจำกัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชการและเทคโนโลยี

จัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ป้องกันเอชไอวีเอดส์ และ ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ละครสอนใจวัยมันส์” ของแกนนำ Sex Edu ที่ได้รับสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด  ร่วมกับ เทศบาลนคร รพ.ลำปาง พมจ.ลำปาง และ แกนนำเยาวชน ร่วมกันบูรณาการจัดกิจกรรมสื่อสารเรื่องเพศ

การตระเวนจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้จัดและทีมงานได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี จากน้องๆ ทั้ง3 แห่ง ได้แก่

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชการและเทคโนโลยี  (นักศึกษาเข้าร่วม 200 คน ในวันที่ 28 พ.ย. 2560  ณ ห้องประชุม ดร.นิมิตร
  • โรงเรียนเทศบาล บ้านเชียงราย (น้อง ม.2 เข้าร่วม 116 คน ในวันที่ 29 พ.ย. 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล บ้านเชียงราย
  • โรงเรียนเทศบาล บ้านเชียงราย (น้อง ม.เข้าร่วม 100 คน ในวันที่ 30 พ.ย. 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล บ้านเชียงราย

โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้น้องๆ เข้ามามีส่วนร่วม ได้สาระพร้อมความสนุกสนานตลอดทั้งวัน

·       ภาคเช้า ละครสอนใจวัยมันส์” เพื่อสื่อสารเรื่องผลกระทบจากเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และให้น้องๆ วิเคราะห์สถานการณ์ของวัยรุ่น ผ่านสถานีสำรวจใจ

·       ภาคบ่าย โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเทศบาลนครลำปาง แบ่งฐานการเรียนรู้เป็น ฐาน

1) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดย ดร.หน่อย ม.ธรรมศาสตร์ / พี่ต้อม พมจ..ลำปาง

2) สะอาดสดใสปลอดภัย ให้น้องๆ รู้จักดูแลสุขอนามัยจู๋จิ๋ม โดย พี่ต้อม พมจ./ พี่หนิ่ง เครือข่ายสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน

3) ประเมินความเสี่ยง เอชไอวี/เอดส์ โดย พี่แนน สสจ..

4) การคุมกำเนิด และ ถุงยางอนามัย โดย นายแพทย์ชนินทร์ รพ.ลำปาง