นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่  27 พ.ย. 60 เวลา 9.30 น. ณ บริเวณเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และแกนนำเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กว่า 400 คน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ยูนิเซฟ และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมแถลงข่าว “วิ่งรณรงค์การเข้าถึงบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น” โดยตัวแทนเยาวชนเลิฟแคร์ เริ่มวิ่งรณรงค์ รวบรวมความคิดเห็นบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นบริเวณรอบเกาะพญาไทอนุสาวรีย์ ก่อนเดินทางไปยังสถานบริการที่เป็นมิตร 7 แห่ง เพื่อขอรับบริการตรวจเลือดเอชไอวี/ ตรวจภายในกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น กรุงเทพมหานคร และโครงการเลิฟแคร์

นายภาณุศาสตร์ ทองทศ ประธานสภาเด็กและเยาวชนเขตหนองแขม กล่าวว่า บริการที่เป็นมิตรจะช่วยให้เยาวชนกล้าเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และลดปัญหาต่างๆ สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นนอกเหนือจากบริการที่สะดวก และการรักษาความลับของผู้รับบริการแล้ว ยังอยากเห็นบริการช่วงเย็นหลังเด็กเลิกเรียน บริการนอกโรงพยาบาล ที่วัยรุ่นสะดวกเข้ารับบริการ รวมถึงอยากให้ขยายอายุวัยรุ่นถึง 25 ปี ตามนิยามขององค์การยูนิเซฟ