โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ลำปาง ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ ซึ่งได้งบสนับสนุนจาก กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการละครสอนใจวัยมันส์ ทัวร์ให้ความรู้วัยรุ่นในสถานศึกษา จำนวน 10 ครั้ง ในช่วงเดือน พ.ย. ถึง ธ.ค. นี้