ผู้หญิงสามารถเลือกและกำหนดชีวิตของตัวเองได้ คลิปจากรายการชั่วโมงสืบสวน