8 ส.ค. 60 ทีมอาจารย์จากวพบ.บรรมราชชนนี ขอนแก่น ที่รับผิดชอบงานภารกิจ 9 ได้จัดประชุมระดมความคิด ร่วมกับทีมเลขาระดับอำเภอและตำบลจาก อ.เมือง อ.หนองเรือ และอ.น้ำพอง เพื่อทบทวนและค้นหากลไกการพัฒนาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจ.ขอนแก่นในระยะต่อไป ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ในโอกาสที่โครงการฯ กำลังจะดำเนินงานครบ 2 ปีเต็มในเดือนสิงหาคมนี้