9 ส.ค. 60 ที่ผ่านมา ที่สำนักงานพันธกิจเอดส์ ทีมทำงานท้องวัยรุ่นอำเภอเมือง จ.เชียงใหม่จำนวน 18 คนได้จัดประชุมเตรียมการลงนิเทศติดตามบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและระบบการช่วยเหลือส่งต่อเชื่อมโยงจากสสจ.เชียงใหม่ เพื่อนำเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบช่วยเหลือส่งต่อวัยรุ่นที่เผชิญปัญหา และเป็นบทเรียนในการดำเนินงานโครงการท้องวัยรุ่นในระยะต่อไป