ทีมภารกิจ ๙ กับแนวทางหลังจบโครงการกับสสส. ๓ ปี

โครงการท้องวัยรุ่นประจวบคีรีขันธ์ เริ่มจากขับเคลื่อนนำร่อง ๓ อำเภอในช่วงแรก และขยายไปจนครอบคลุมทั้ง ๘ อำเภอในขณะนี้ มีการขับเคลื่อนงานอย่างแข็งขัน โดดเด่นแตกต่างกันไปตามบริบทพื้นที่  งานการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นของประจวบฯ ได้เป็นตัวอย่าง(Model) ให้กับหน่วยงานจากจังหวัดอื่นๆ มีการเข้ามาดูงาน และได้รับเชิญไปนำเสนอรูปแบบการทำงานในเวทีประชุมต่างๆ หลายครั้ง

ช่วง ๔ เดือนก่อนสิ้นสุดการรับงบสนับสนุนจาก สสส. ในเดือนพฤศจิกายนนี้  คณะทำงานภารกิจ ๙ จึงได้วางแผนการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เงื่อนไขปัจจัยต่างๆ อย่างจริงจัง จะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลทุกอำเภอและประมวลผลในช่วงต้นเดือนสิงหาคม เพื่อนำเสนอผลเก็บข้อมูลในเวทีประชุมครั้งที่ ๒ ของ “คณะอนุกรรมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ในวันที่ ๑๑ สิงหาคมนี้ และเพื่อใช้ข้อมูลในการออกแบบงานประชุมวิชาการ รวมทั้งใช้วางแผนขับเคลื่อนงานท้องวัยรุ่นหลังสิ้นสุดโครงการฯ สสส. ต่อไป

 

เวทีวิชาการงานท้องวัยรุ่น ประจวบคีรีขันธ์

คณะทำงานโครงการฯ วางแผนจัดงานนี้ ในวันที่ ๗๘ กันยายน ๒๕๖๐  ที่โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง เพื่อสรุปบทเรียน เพิ่มเติมแนวทาง รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ ไปกันต่อ คาดว่ามีภาคีทั้งระดับนโยบายจังหวัด ทีมงานอำเภอ ตำบล และเยาชน เข้าร่วมประมาณ​ ๒๐๐ คน ถือเป็นกิจกรรมประชุมใหญ่ท้ายโครงการฯ​ อีกงานหนึ่ง