เป็นพ่อแม่ไม่มีวันหยุด จึงต้องคุยกับลูกทุกวัน
โดยเฉพาะเรื่องการคุมกำเนิด แต่จะคุยยังไงให้ได้ผล 
ข้อมูลและภาพจาก facebook page  3c4teen