วันที่ 7-8 ก.ค.60 จ.เชียงราย จัดอบรมครูผู้สอนเพศศึกษา เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเพศ และเสริมสร้างทักษะการจัดกระบวนการสอนในสถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 65 คน ณ คงการ์เด้น วิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชียงราย