วันที่ 4 ก.ค. 60 จ.ชัยภูมิ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อขยายผลการดำเนินงานในปีต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 57 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ