วันที่ 30 มิ.ย.60 จ.นครสวรรค์ จัดอบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ เพื่อให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ และทักษะการการปฏิเสธ รวมถึงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่  3 จำนวน 180 คน ณ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์