ร่วมฟังประสบการณ์และแนวทางการช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และต้องการยุติการตั้งครรภ์ สิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ การให้ข้อมูลและให้คำปรึกษารอบด้านเกี่ยวกับทางเลือก โดยเป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละคน เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาได้ใช้ประกอบการตัดสินใจด้วยตัวของเขาเอง รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ชมได้จากคลิปนี้ค่ะ