วันที่ 30 มิ.ย. – 1ก.ค.60 จ.ขอนแก่น อำเภอหนองเรือ จัดกิจกรรมอบรมทักษะการสื่อสารและการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาแบบรอบด้านในโรงเรียน เพื่อความรอบรู้เรื่องเพศและทักษะการสอนเพศศึกษาให้กับครูมัธยมศึกษาโรงเรียนจระเข้วิทยายน จำนวน 45 คน ณ โรงเรียนจระเข้วิทยายน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น