วันที่ 23 มิ.ย.60 จ.กระบี่ จัดอบรมแกนนำนักเรียน เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเพศ การใช้อุปกรณ์คุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอดส์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำนักเรียนโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยาและโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ จำนวน 140 คน ณ โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา อ.คลองท่อม จ.กระบี่