ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ ปาฐกถาเรื่อง “ความเป็นไท” ทางเพศและการเจริญพันธุ์ (Sexual Reproductive Autonomy)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ในวันที 30 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 09.20 – 09.50 น.

หมายเหตุ : ปาฐกถาจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม 2560” ครั้งที่ 13 เรื่อง “ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์ : ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุ (Sexual Reproductive Autonomy and Justice : The Unfinished Challenges) ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่