กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม 2560” ครั้งที่ 13 เรื่อง “ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์ : ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด (Sexual Reproductive Autonomy and Justice : The Unfinished Challenges) วันที 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่