วันที่ 25 มิ.ย. 60 จ.เชียงใหม่ กลุ่มฅนวัยใส อำเภอสารภี จัดกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชน เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเพศ การใช้อุปกรณ์คุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอดส์ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่