พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ โดยการจะเข้าถึงวัยรุ่นได้ พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องปฏิบัติตนเป็นที่พึ่งที่ดีของลูกหลาน สามารถควบคุมอารมณ์ และใช้เหตุผลให้มาก รายละเอียดจะเป็นอย่างไร อ่านได้จากด้านล่างค่ะ

ดาวน์โหลดที่นี่