วันที่ 21-22 มิ.ย.60 จ.นครพนม จัดอบรมทักษะการสื่อสารเรื่องเพศแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง และทักษะชีวิตเพศศึกษารอบด้านแก่นักเรียนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยุร่น เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเพศ และเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 800 คน ณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม อ.บ้านแพง จ.นครพนม