วันที่ 23 มิ.ย.60 จ.เชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ร่วมกับเครือข่ายแพทย์อาสา RSA เพื่อร่วมกันหาแนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 80 คน ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย