วันนี้ 21 มิ.ย. 60 จ.เชียงใหม่ จัดประชุมเครือข่ายคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ของเยาวชนในพื้นที่ และร่วมจัดตั้งกรรมการชุมชนเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเชื่อมงานชุมชนได้ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 45 คน ณ เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่