ชมคลิปวีดีโอที่สะท้อนถึงผลกระทบของวัยรุ่นที่ประสบปัญหาการยุติการตั้งครรภ์ที่ไปลอดภัย รวมถึงบทบาทของเพื่อนที่คอยตักเตือนและให้คำปรึกษาเพื่อนที่กำลังประสบปัญหา ซึ่งเป็นผลงานของน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ รายละเอียดจะเป็นอย่างไร เชิญชมได้จากคลิปด้านล่างค่ะ