วันที่ 17 มิ.ย.60 จ.เชียงใหม่ จัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน โดยจัดนิทรรศการเรื่องเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อนามัยเจริญพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องเพศให้กับเยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 200 คน ณ ณ ลานอนุเสาวีย์สามกษัตรย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่