วันที่ 9-10 มิ.ย. 60 จ.ขอนแก่น จัดอบรมเตรียมความพร้อมครูในระดับมัธยมศึกษา พื้นที่อำเภอหนองเรือ โดยให้ความรู้ในเรื่องเพศ และการจัดกระบวนการสอนเพศศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ โรงเรียนจระเข้วิทยายน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น